Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.

Dzisiaj jest:  30 Maja 2024
   

Znak Dziedzictwa

Komisja Niezależnych Ekspertów na szczeblu Unii Europejskiej w dniu 2 grudnia 2015 r. nominowała Cmentarz wojenny nr 123 Łużna-Pustki do Znaku Dziedzictwa Europejskiego.


Cmentarz otrzymał to prestiżowe wyróżnienie wśród dziewięciu innych obiektów historycznych znajdujących się w państwach takich jak Chorwacja, Republika Czeska, Portugalia, Austria, Estonia, Węgry, Belgia, Francja. Osiem pozostałych miejsc, które w 2015 r. zostały wybrane do uhonorowania ZDE to: Stanowisko archeologiczne i Muzeum człowieka neandertalskiego w Krapinie (Chorwacja), Zamek Przemyślidów w Ołomuńcu i Muzeum Archidiecezjalne (Czechy), Przylądek Sagres (Portugalia), Pałac Hofburg (Austria), Historyczny kompleks budynków uniwersyteckich w Tartu (Estonia), Akademia Muzyczna im. Franciszka Liszta (Węgry), Organizacja Mundaneum (Belgia) i Dzielnica europejska w Strasburgu (Francja). Dołączają one do dotychczasowej listy dwudziestu obiektów, którym przyznano Znak w ciągu ostatnich dwóch lat.


Obecnie w Polsce znajdują się już 3 obiekty, które posiadają ZDE to jest Unia Lubelska, Historyczna Stocznia Gdańska i Konstytucja 3 Maja, co czyni Polskę liderem wśród państwa Unii Europejskiej w tym względzie z uwagi na fakt, iż na całym świecie jest 29 wyróżnionych obiektów .


Znak Dziedzictwa Europejskiego przyznawany jest obiektom, które odegrały znaczącą rolę w historii Europy i tworzenia Unii Europejskiej, przyczyniają się do pomagania obywatelom europejskim, a zwłaszcza młodzieży, w uzyskiwaniu wiedzy o wspólnym europejskim dziedzictwie kulturowym, o historii Europy, o budowaniu Unii Europejskiej, a także o wartościach demokratycznych i prawach człowieka stanowiących podstawę procesu integracji europejskiej.

 

Procedowanie o znak jest procesem złożonym i odbywa się na szczeblu krajowym i na szczeblu Unii Europejskiej. Wniosek o nadanie znaku kierowany jest do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, gdzie wyznaczono krajowego Koordynatora.


Organ krajowy w toku selekcji wstępnej wybiera maksymalnie 2 obiekty i rekomenduje na poziom europejski, do Parlamentu Europejskiego, Rady i Komitetu Regionów.


Ostateczny wybór dokonuje europejski panel niezależnych ekspertów w ramach odpowiedzialności Komisji Europejskiej.


ZDE przyznaje się na podstawie trzech kategorii kryteriów jakimi są symboliczna europejska wartość obiektu, jakość projektu proponowanego w celu wspierania jego europejskiego wymiaru i jakość planu pracy.


Celem ustanowienia Znaku Dziedzictwa Europejskiego jest m.in. stworzenie nowych możliwości dla obywateli Europy, a zwłaszcza młodzieży, służących zdobywaniu wiedzy o wspólnym dziedzictwie kulturowym, wspólnej historii oraz wartościach i roli Unii Europejskiej. Znak ma wspomóc rozwój turystyki kulturalnej, potencjalnie przynosząc korzyści gospodarcze.

 

 

Wyróżnienie cmentarza wojennego nr 123 Łużna-Pustki jako miejsce wielonarodowego dziedzictwa kulturowego nie tylko wzmocni wizerunek obiektu ale też przyczyni się do rozpowszechnienia w Polsce i Europie informacji o całym systemie Cmentarzy Wojennych z okresu I Wojny Światowej w Małopolsce i na Podkarpaciu i europejskich wartościach jakie sobą przedstawiają.

 

Cmentarz wojenny nr 123 na wzgórzu Pustki w Łużnej zgłoszony został jako reprezentant 401 zachodnio-galicyjskich cmentarzy wojennych z czasów I wojny światowej, utworzonych przez Armię Austrowęgierską w latach 1915-1918. Wyróżnienie to jest niewątpliwie wydarzeniem strategicznym dla gminy, które przyczyni się do podniesienia jej atrakcyjności oraz gospodarczego i zrównoważonego rozwoju gminy i całego regionu Małopolski. Działania jakie zostały zaplanowane już na etapie ubiegania się o znak wpłyną na rozwój turystyki i promocję tradycji kulturowych regionu. Zabytkowy obiekt będzie nie tylko podkreślał znaczenie historii i miejsca dla całej Europy, ale przyczyni się do rozpowszechnienia w Polsce i Europie informacji o całym zespole wojennych nekropolii z okresu I Wojny Światowej, oraz o europejskich wartościach jakie sobą przedstawiają. W tej chwili cmentarz stanowi wielonarodowe dziedzictwo kulturowe, unikatowe na skalę europejską, które promuje wartości takie jak godność ludzka, równość i braterstwo różnych ludzi różnych narodów, pojednanie i pokój. Stanowi też wymiar duchowy, religijny, naukowy, artystyczny. Jest miejscem pamięci historycznej, kształtowania świadomości obywateli, edukacji historycznej, przyjaźni i pokoju dla obecnych oraz przyszłych pokoleń. To także miejsce integracji społeczeństw wielu narodów i ludzi o różnym doświadczeniu historycznym.

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 ZDE. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kreacja: DM Studio